رنگ های خاص سرویس بهداشتی

رنگ های خاص سرویس بهداشتی

در طراحی سرویس های بهداشتی می توانید از دو طراحی یک پارچه و یا جداگانه استفاده کنید. به این صورت که می توانید روشویی را در یک بخش جداگانه قرار دهید و یا به صورت یک پارچه سرویس بهداشتی را در یک اتاق قرار دهید. معمولا در طراحی های جدید و مدرن سرویس های بهداشتی به صورت یکپارچه طراحی می شود اما باز هم انتخاب آن مربوط به سلیقه طراح و فضای مورد نیاز است.

نظرات

نظری برای این مطلب درج نشده

ارسال نظر